Xcp-ng

Administrar el hipervisor XCP-ng con XenCenter | Centro XCP-ng
XenCenter / XCP-ng Center es una herramienta de administración basada en Windows para entornos XCP-ng y Citrix® XenServer® Hypervisor. Esta herramient...